Technieken
Energie

Biomassa

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen als stookolie en aardgas is biomassa wel hernieuwbaar als energiebron. Het is eigenlijk de verzameling van natuurlijk stoffen die worden omgezet in energie. Onder biomassa verstaan we onder andere groenten- en tuinafval, snoeihout, gemaaid gras, plantaardige vetten en oliën en zelfs mest en mestgassen.

De materialen van natuurlijke en biologische oorsprong worden verwerkt tot energie door verbranding. De biomassa zal echter dikwijls eerst moeten vergast of vergist worden tot een biobrandstof (biogas, synthesegas) vooraleer men ze kan verbranden.

Het is tegenwoordig verantwoordelijk voor meer dan de helft van de duurzame energie die wordt geproduceerd in de Benelux.

biomassa

Voordelen

Biobrandstof is heel wat milieuvriendelijker dan de fossiele brandstoffen doordat het onder meer amper CO2 afstoot. Op die manier zorgt het er ook voor dat er minder van die fossiele brandstoffen worden gebruikt. Het kan een gezond alternatief zijn dat klimaatbelasting tegengaat. Omdat planten CO2 opnemen en zuurstof afgeven is het bovendien dubbel milieuvriendelijk.

Bovendien is biomassa heel erg duurzaam, aangezien het keer op keer blijft aangroeien. Resten van planten en dierlijke resten geraken namelijk nooit echt uitgeput wanneer er verstandig mee wordt omgesprongen.

Bovendien worden overtollige afvalresten hergebruikt om energie te leveren. Dit heeft tot gevolg dat men minder ruimte nodig heeft om afval op te slaan en wordt het erg nuttig gebruikt.

Nadelen

Biomassa kan bij verbranding giftige stoffen achterlaten. Er kan immers stikstofmonoxide vrijkomen, een erg giftige en gevaarlijke stof. Zo kan de productie van bepaalde biobrandstoffen soms schadelijker zijn dan de productie van andere energiebronnen.

Biomassa is wel duur. Het is te zeggen, de verwerking ervan is duur. De installaties zijn allemaal relatief nieuw en vaak afgelegen om overlast te beperken. Het transport van en naar die installaties gebeurt deels door buizen die best heel wat kunnen kosten om aan te leggen.