Technieken
Energie

Micro-warmtekrachtkoppeling

Een micro-warmtekrachtkoppeling (of micro-WKK) is een vrij recent concept. Het biedt een antwoord op de vraag waarom gezinnen wel zelf warmte kunnen voorzien, maar tegelijk ook geen elektriciteit zouden kunnen opwekken. De micro-WKK biedt nu dus deze mogelijkheid. Het is een systeem dat tegelijk elektriciteit en warmte opwekt met behulp van een brandstof.

Werking

De micro-warmtekrachtkoppeling werkt volgens het principe van een klassieke verwarmingsketel. De koppeling zal enkel aanslaan wanneer die een aanvraag krijgt om warmte te creëren. Dit kan gebeuren op drie manieren.

Via een motor met externe verbranding (Stirlingmotor)

Deze motor wordt aangedreven door de warmte die vrijkomt bij de verbranding van aardgas of stookolie. Die zet op zijn beurt een generator in werking die elektriciteit produceert. Normaal gezien zou er voldoende elektriciteit moeten opgewekt worden op een huishouden te voorzien. De mogelijke overproductie kan worden opgeslagen in een thuisbatterij of worden geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. De warmte die vrijkomt kan gebruikt worden voor de opwarming van leidingwater.

Via een motor met interne verbranding

Hier wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde principe als zuigermotoren in benzinewagen. De verbrandingsmotor is voorzien van een of meer cilinders waarin zich een zuiger bevindt die door de opgebouwde gasdruk telkens wordt weggeduwd en de aangevoerde energie zo omzet in mechanische energie. Via een alternator gebruikt men die energie dan om elektriciteit op te wekken. De warmte die vrijkomt wordt dan aangewend om de woning te verwarmen.

Via brandstofcellen

Hier produceert men waterstof vanuit aardgas. Wanneer de waterstof in contact komt met zuurstof zorgt de reactie ervoor dat elektriciteit en warmte vrijkomen. Die kunnen dan weer gewoon gebruikt worden. Dit is de meest milieuvriendelijke optie van de drie aangezien er aanzienlijk minder CO2 aan te pas komt.

Kenmerken

De micro-warmtekrachtkoppeling kan je gezin voorzien in een groot deel van de dagelijkse elektriciteitsbehoeften. Bovendien kan je overproductie steeds terug in het net pompen of zelf opslaan in een thuisbatterij.

De aankoop van een micro-WKK ligt gemiddeld op zo’n 10 000 euro. Het is duurder dan gewone ketels maar men kan wel besparen op elektriciteit. De terugverdientijd ligt echter ongeveer gelijk met de levensduur.

Er is nog werk aan de winkel. De micro-WKK staat aan het begin van zijn evolutie en er kunnen nog heel wat dingen veranderen en verbeteren.