Technieken
Energie

Propaan- en butaangas

Propaan en butaan zijn beiden petroleumgassen die vloeibaar gemaakt zijn, zogenaamde LPG. Het zijn koolwaterstofgassen met gelijkaardige samenstellingen. Ze worden als gas gewonnen uit ruwe olie of aardgas maar worden vrijwel meteen onder hoge druk omgezet tot een vloeistof. In die vloeibare vorm worden ze vervoerd en opgeslagen. Eenmaal men ze wil gebruiken als brandstof om energie te creëren, worden ze terug omgezet in gas.

Vandaag de dag wordt er bijna enkel nog propaan gebruikt. Haar variant butaan wordt enkel nog gebruikt als het volledig binnen wordt opgeslagen en niet in aanraking kan komen met lage temperaturen. Rond het vriespunt wordt butaan namelijk opnieuw vloeibaar, en onbruikbaar als energiebron.

Voordelen

De installatie voor propaangas is relatief gemakkelijk en snel. Je hebt een opslagtank en een verbinding nodig naar je verwarmingsketel. Die propaantank moet wel buitenhuis staan, ver genoeg van de woning. Bovendien is ook het verbruik makkelijk te regelen en kan je perfect nagaan hoeveel er al verbruikt is.

Er zijn veel toepassingen mogelijk, in en rond het huis. Het is de ideale energiebron voor alle soorten verwarming.

Deze gassen zijn erg veilig. Daarvoor moet men wel zorgen dat men beschikt over de juiste materialen en de juiste installatie en de veiligheidsvoorschriften volgt. Daarvoor is een goed onderhoud erg belangrijk. Dit is bijna altijd de opdracht van de leverancier.

Propaan en butaan zijn daarnaast ook milieuvriendelijk. Ze houden geen risico in voor water- en luchtvervuiling.

Nadelen

Propaantanken moeten steeds buitenshuis worden geplaatst, relatief ver van de woning. Dit maakt het moeilijk om propaaninstallaties te gebruiken in de stadskern of dichtbevolkte locaties. Butaan moet anderzijds wel binnenshuis worden geplaatst omdat het terug vloeibaar wordt rond het vriespunt. In die vorm wordt het ook gevaarlijk.

Propaan is een duur gas. Ook de taak en de aansluiting met de ketels kost wel wat geld. Die tanks kan wel gewoon gehuurd worden ook. Butaan aan de andere kant is wel goedkoop, maar minder nuttig door de kwetsbaarheid aan vrieskou.