Technieken
Energie

Stookolie

Stookolie is een afgeleid product van aardolie. Het is doorheen miljoenen jaren ontstaan uit restanten van organisch materiaal. De aardolie wordt in fabrieken omgezet tot de stookolie dat we gebruiken als energiebron om onze woningen mee op te warmen. In de volksmond is het ook beter bekend als mazout. Het wordt gebruikt als brandstof voor motoren, maar ook voor verwarmingsinstallaties.

man met olie

Voordelen

De nieuwste technologie zorgt ervoor dat er heel erg zuinig wordt omgesprongen met de stookolie. Dit betekent dat nagenoeg 100% van de stookolie kan worden omgezet in energie. Deze installaties met een erg groot rendement worden sinds 2015 aangeduid met een A-label. Deze ketels zijn intussen ook de standaard geworden.

Het is relatief goedkoop. Stookolie is immers overal gemakkelijk te verkrijgen en de concurrentie bij levering is erg uitgebreid. Bovendien is de literprijs zeer duidelijk, wat er voor zorgt dat je exact krijgt wat je betaalt.

Stookolie kan gemakkelijk worden opgeslagen. Dat zorgt ervoor dat je zelf kan beslissen wanneer je aanvult en gebruikt, zodat je de kosten van de aankoop van stookolie kan spreiden. Zo ben je minder afhankelijk van prijsschommelingen. Stockeren kan gebeuren in bovengrondse of ondergrondse tanks. Ze komen voor in kunststof zoals polyester, in metaal en in beton.

Stookolie is bovendien ook veilig. Het is niet ontvlambaar bij zelfs hoge kamertemperatuur. Ook ontploffingsgevaar is niet aanwezig. Tenslotte is er amper risico op vergiftiging door CO2.

Nadelen

Een groot nadeel is dat je ondanks dat je zelf kan kiezen wanneer je je tank vult, je wel een groot bedrag moet betalen in één keer. Daarnaast moet je goed opvolgen wat de prijzen zijn, want die zijn wel vatbaar voor schommelingen. Ook de hele installatie van de tank alleen al is een aanzienlijke investering.

Tanks zijn onderhevig aan regelmatige controle. Ze zijn immers erg kwetsbaar en kunnen zorgen voor bodemverontreiniging wanneer ze lekken. Zo zal het dikwijls nodig zijn om onderdelen en tanks te vervangen.

Stookolie is niet hernieuwbaar. Verwacht wordt dat de energiebron ergens in de komende 50 tot 70 jaar volledig zal leeggezogen zijn.