Technieken
Energie

Vlaamse verwarmingspremies

Voor verwarmingsinstallatie bestaan momenteel de volgende premies in Vlaanderen:

 

De overkoepelende renovatiepremie

Eind 2018 besliste de Vlaamse Overheid om een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. Deze vervangt zowel de oude renovatiepremie als de verbeteringspremie. Op 1 februari 2019 ging deze nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start.

De renovatiepremie wordt opgedeeld in 4 categorieën: Ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties.
Verwarming valt onder het deel ‘technische installaties”.

Premies van de netbeheerder

De Vlaamse overheid geeft, in samenwerking met netbeheerder Fluvius, premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen.

Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen samen 1 dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Er moet dan wel één gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden en alle individuele investeerders moeten schriftelijk akkoord gaan.

 

Het gaat om volgende premies:

 • Dak- en zoldervloerisolatie door aannemer of doe-het-zelf
 • Isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde door aannemer
 • Isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde door aannemer
 • Isolatie van spouwmuur door aannemer
 • Vloerisolatie of kelderisolatie door aannemer • Hoogrendementsbeglazing door aannemer
 • Warmtepomp door aannemer
 •  Warmtepompboiler door aannemer
 • Zonneboiler door aannemer

 

Daarnaast zijn er nog 3 andere soorten tegemoetkomingen die belangrijk zijn om te vermelden:

 

 • Totaalrenovatiebonus: vanaf 3 uitgevoerde inves-

teringen over een periode van 5 jaar (vanaf 2017),

krijg je een bonus

 • Burenpremie: deze premie is voor projectbegelei-

ders die per project minstens 10 woningen helpen

energiezuinig te maken

 • Huur-en-isolatiepremie: sociale isolatieprojecten

 voor huurwoningen

 

Verlaagd btw-tarief

Wil je je woning renoveren? Dan kan je dit doen aan het extra voordelige btw-tarief van 6%, in tegenstelling tot het standaardtarief van 21%.

Hiervoor moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • je woning is ouder dan 10 jaar
 • Je woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om je beroep uit te oefenen
 • de werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan jou als eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd
 • de levering en de plaatsing van de materialen gebeuren door dezelfde aannemer, het geldt dus niet voor werken die je zelf uitvoert

Steden & gemeenten

In heel wat steden en gemeenten kan je gemeentelijke of provinciale premies krijgen voor je (ver) bouwwerken. In sommige gevallen kom je ook in aanmerking voor een goedkope lening krijgen.

Op energiesparen.be krijg je een overzicht van alle gemeentelijke en provinciale premies waarvoor je in aanmerking kan komen. Toch nog vragen? Neem dan contact op met je gemeente.