Technieken
Energie

Waarom betalen we kosten voor de distributie van energie

Om de distributienetten te onderhouden, ontwikkelen, uit te breiden en te kunnen exploiteren worden kosten gemaakt. Deze kosten en die voor het beheer van het netwerk, worden verrekend in je energiefactuur. 

Het zijn de distributienetbeheerders die deze kosten in een tarief gieten, maar het is de Vlaamse overheid die ze via de VREG uiteindelijk goedkeurt. Je betaalt dus voor de waarde van het netwerk en operationele kosten.

Prosumenten met een terugdraaiende meter betaalden tot 1 juli 2015 niet voor het gebruik van het netwerk bij een netto-afname (waarbij er evenveel stroom van het net werd afgenomen als er ook terug werd opgezet). Dit kwam omdat het eigenlijke gebruik niet zichtbaar is op een terugdraaiende teller, hoewel er wel in twee richtingen gebruik werd gemaakt van het distributienet.

Hierdoor vielen alle kosten op de netgebruikers die niet zelf elektriciteit produceerden. Die ongelijkheid wordt nu gecompenseerd door het prosumententarief. 

Vergoeding voor geïnjecteerde stroom

Stroom die op het net gebracht wordt, zou ook verkocht kunnen worden, maar daar is voorlopig geen markt voor. Met de komst van de digitale meter zou er perfect kunnen nagegaan worden hoeveel stroom je op het distributienet brengt en zou je die stroom ook kunnen verkopen.

Voorlopig is het dus enkel zo dat je teveel aan geproduceerde stroom wordt gebruikt om de netverliezen te compenseren, zonder dat je daar dus een vergoeding voor krijgt.

Netverliezen zijn verliezen tijdens het transport van energie, maar ook energiediefstal.

Het prosumententarief vermijden

Als je wil vermijden dat je dit prosumententarief moet betalen, kan je overschakelen naar de digitale meter. Om een gescheiden meting van afname en injectie te bekomen heb je een een bi-directionele, digitale meter nodig.

Volledig onafhankelijk zijn van het distributienet kan echter enkel als je investeert in een opslagbatterij, waarbij je de geproduceerde stroom die je niet verbruikt opslaat om te verbruiken wanneer jij dit nodig hebt.