Technieken
Ventilatie

Ventilatiesysteem C: natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer

Net zoals bij ventilatie B combineert het ventilatiesysteem C het natuurlijke met het mechanische. De werking van beide types staat wel in sterk contrast met elkaar. Het C-systeem koppelt de natuurlijke aanvoer van frisse buitenlucht met de mechanische afvoer van de vuilere binnenlucht. Dit systeem is vooral populair bij renovaties.

Werking

Een ventilatiesysteem C is net zoals systeem B een combinatie van natuurlijke en mechanische luchtcirculatie. Hier gaat men omgekeerd te werk. Verse lucht wordt naar binnen gezogen via roosters in ramen, deuren en muren. Die ventilatieroosters worden zo geplaatst dat ze uitkomen in droge ruimtes zoals de woonkamer en slaapkamers. Via de natuurlijke flow zal de lucht zich doorheen kieren, spleten onder deuren en eventueel via roosters ook naar de andere ruimtes verplaatsen.

De afvoer van vervuilde binnenlucht gebeurt dan weer op mechanische wijze. Een centrale ventilator zal de vervuilde lucht via de natte ruimtes (badkamer, keuken, etc.) door middel van afvoerventielen naar buiten leiden. Meestal is die te vinden in de berging of zolder, maar als dit niet lukt kunnen er ook verschillende individuele ventilatoren worden geïnstalleerd. Het afvoerventiel is voorzien van een filter en regelmatig ook van een geluiddemper, zodat het geluid van het systeem zelf wordt beperkt.

Het C-ventilatiesysteem heeft ook een vraaggestuurde variant met ventilatiesysteem C+. De werking daarvan is gelijkaardig met dat verschil dat het mechanische gedeelte voorzien is van een sensor. Die sensor meet hoeveel vocht en CO2 er te vinden is in de afgevoerde lucht. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal men enkel de warme lucht naar buiten blazen wanneer dit nodig is om de gezonde luchtkwaliteit te garanderen. Zo vindt er geen onnodige afvoer van de opgewarmde lucht plaats en verliest men minder energie.

tekeningen ventilatiesystemen

Voordelen 

De voordelen van de ventilatie C zorgen ervoor dat A en B nog maar weinig wordt geïnstalleerd. De hogere kwaliteit en nog steeds beperkte kostprijs maken van het systeem een interessante investering.

Het C-systeem is eenvoudig te installeren, zelfs als je er zelf wilt aan beginnen. Er is nog steeds een natuurlijke factor, nl. de aanvoer van de lucht, waardoor er minder mechanische toestellen moeten worden geïnstalleerd. Dit beperkt de ruimte die het inneemt, de hoeveelheid elektriciteit dat men verbruikt en meteen ook de kosten van het systeem op zich. Dit is de grootste troef tegenover ventilatie type D.

Met ventilatie C heeft men een betere controle op de lucht die wordt afgevoerd. Zo beschikt men over zelfregelende roosters die zich aanpassen naargelang de sterkte van de inkomende luchtstroom. Op die manier zal men minder energieverlies leiden dan met de ventilatiesystemen A en B.

Er is minder onderhoud nodig. Doordat de luchtstroom mechanisch naar buiten wordt gevoerd, beperkt het onderhoud zich tot het reinigen van de roosters en ventielen. Om de paar jaar ook de ventilatiekanalen en ventilator kuisen, zou moeten volstaan. Regelmatig kuisen kan natuurlijk nooit kwaad om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Nadelen

De toevoerroosters van deze vorm van ventilatie hebben niet de hoogste isolatiewaarde. De koele lucht die de woning hierlangs binnenkomt, zorgt voor snellere afkoeling en voor een groot energieverlies. Men kan zelfs spreken van een kil tochtgevoel. In de zomer gebeurt hetzelfde dan met warme lucht. Vaak worden de roosters daarom volledig afgesloten om deze extreme temperaturen tegen te gaan, maar dan komt er natuurlijk ook geen verse lucht meer binnen.

Bovendien is er geen warmteterugwinning waarbij de temperatuur van de aangevoerde buitenlucht wordt aangepast aan het binnenklimaat door de energie van de al aanwezige lucht. Zo zal men zelf bijkomend moeten bijstoken wanneer het té koud wordt. Dit energieverbruik, samen met het verbruik van de ventilator zal toch al een steviger prijskaartje krijgen.

Naast de thermische isolatie laat ook de geluidsisolatie wat te wensen over. Door de inkomende natuurlijke luchtstroom staan de roosters vaak open, wat extra geluidshinder van buitenaf met zich meebrengt. Men kan dit tegengaan door zwaardere, geluiddempende roosters te gebruiken. Het geluid van de installatie zelf wordt beperkt door haar positie in natte ruimtes en de aard van de afvoerventielen.

Bovendien wordt de inkomende lucht niet gefilterd. De openstaande ventilatieroosters brengen extra stof, pollen, geuren en chemische bestanddelen naar binnen. Geen filtrage betekent dat die ook binnenshuis zullen blijven rondhangen. Dit kan nadelig zijn voor mensen met allergieën en astma.