Technieken
Ventilatie

Ventilatiesysteem D: mechanische aan- en afvoer

Het ventilatiesysteem type D is momenteel het populairste systeem op de markt. Het is volledig mechanisch: zowel de aanvoer ervan als de afvoer gebeuren op mechanische en volautomatische manier. Op die manier ligt de hoeveelheid frisse buitenlucht die wordt aangevoerd volledig in balans met de hoeveelheid vuile lucht die opnieuw uit het huis wordt gestuurd. Om die reden spreekt men ook wel over ‘balansventilatie’. 

Daarnaast maakt het systeem gebruik van warmterecuperatie waarbij de frisse aangevoerde lucht wordt verwarmd met behulp van de warme afgevoerde lucht.

Hoewel systeem D het meeste wordt geïnstalleerd, zal het wel vooral zijn toepassing vinden bij nieuwbouw. Omdat het systeem vooral zijn nut heeft in volledig luchtdichte gebouwen, is het minder geschikt voor renovatiewerken. Daar zal men nog meer kiezen voor ventilatie type C.

Werking

Het ventilatiesysteem D is een automatisch systeem van mechanische afvoer en aanvoer van lucht. Hiervoor maakt men gebruik van een centrale ventilatie-unit met warmterecuperatie. Niet volledig mee met wat we precies bedoelen? Laten we er wat dieper op ingaan.

Via een door elektriciteit gedreven ventilator wordt buitenlucht mechanisch aangezogen en naar binnen verplaatst. Via volledig regelbare toevoerventielen en de ventilatiekanalen wordt die frisse lucht naar de droge ruimtes als de woonkamer en slaapkamers vervoerd. Via spleten onder de deur, kieren allerhande en ventilatieroosters verspreidt de lucht zich over het hele huis en komt die ook terecht in de natte ruimtes. Een afvoerventiel duwt de intussen vuilere, warmere lucht mechanisch terug naar buiten via dak- of muurdoorvoeren.

Het D-systeem maakt gebruik van warmterecuperatie. Dit komt erop neer dat de warme lucht die wordt afgevoerd, de frisse lucht die binnenkomt zal verwarmen. Zo ontstaat er een blijvend en aangenaam binnenklimaat. Daarnaast is er geen sprake van energieverlies, doordat met de energie hergebruikt. Dit beperkt bijkomende kosten voor het verwarmen van de ruimtes.

tekeningen ventilatiesystemen

Voordelen 

De grote plusfactor van het ventilatiesysteem D is natuurlijk de warmterecuperatie. Die zorgt ervoor dat de warmte niet verloren gaat en men niet bijkomend moet verwarmen of koelen. Een heel beperkt temperatuurverlies betekent minder verwarmingskosten en geen airconditioning. Die warmteherwinning zorgt zo niet enkel voor minder energieverbruik, maar voor minder uitgaven op termijn. Bovendien werkt het positief t.o.v. van het verplicht te behalen E-peil, en dat in elke weersituatie.

Daarnaast weet je dat je in een hoge luchtkwaliteit leeft. Door het volautomatische systeem wordt de lucht permanent gefilterd. Verse lucht komt zuiver gefilterd de luchtkanalen binnen door de volledig gecontroleerde ventilatie. Geleidelijk aan verlaat ze terug de woning wanneer de vervuilde en vochtige lucht niet meer voldoen.  

De hele ventilatie-unit is tenslotte vrij stil. Alle mechanische toestellen zijn voorzien van geluiddempers, en ook de luchtkanalen worden zo geplaatst dat de lawaaihinder beperkt zou moeten blijven. Aangezien de ventilatie geen rechtstreekse verbindingen of openingen creëert tussen de binnenkant en buitenkant van de woning, zou er ook geen bijkomende geluidshinder van buitenaf mogen zijn.

Nadelen 

Op zich is er aan de hele installatie van ventilatie type D een stevig prijskaartje verbonden. Ook de werking ervan zal duurder zijn doordat er een groter energiegebruik is dan bij de andere ventilatietypes. De werkingskosten van de twee elektrische ventilatoren ligt immers een stuk hoger. Ook de warmterecuperatie kost geld. Op termijn zullen deze zaken er wel voor zorgen dat je heel wat bespaart op vlak van verwarmingskosten en andere onvoorziene kosten, waardoor het verschil in prijs met andere systemen volledig wordt tenietgedaan. 

Een tweede factor is het onderhoud. Het D-systeem vereist een regelmatig onderhoud. De zuiverende luchtfilters worden best maandelijks gereinigd en jaarlijks vervangen. Ook het buizensysteem van de luchtkanalen voorziet men best om de zoveel jaar van een groot onderhoud.

Het systeem is pas écht efficiënt in een huis dat luchtdicht en voldoende geïsoleerd is. In de meeste renovatieprojecten zal men eerder gebruik maken van een ander systeem, net omdat het ventilatieysteem D er niet rendabel in is. Voor nieuwbouw is dit type daarentegen het systeem bij uitstek.