Technieken
Ventilatie

Ventilatiesysteem E+: natuurlijke aanvoer en vraaggestuurde mechanische afvoer, gecombineerd met een lucht-/water-warmtepomp

Het E+-systeem kan men bekijken als het meest energiezuinige systeem. Het wordt ook vraaggestuurde ventilatie genoemd en wordt gecombineerd met een lucht- en warmtepomp. Op die manier wordt er uit de lucht die wordt afgevoerd warmte gerecupereerd. Die warmte gebruikt men om de frisse, aangevoerde buitenlucht op te warmen en voor de productie van warm water. Zo bespaar je energie op meer dan één vlak.

Werking

Via ventilatieroosters in de ramen va droge ruimtes wordt er verse lucht naar binnen gezogen. Via een mechanische afvoerventilator wordt de vervuilde lucht via de natte ruimtes weer afgevoerd. Dit wordt geregeld door een afvoermodule. De module meet via sensoren de kwaliteit van de lucht en bepaalt op basis daarvan hoeveel lucht er wordt aangevoerd en afgevoerd. Dit gebeurt kamer per kamer tot de waarden weer op een ideaal niveau zijn gebracht. Het vraaggestuurde systeem past zich zo dus aan aan jouw noden.

Het systeem is daarnaast ook voorzien van een warmtepomp. Die recupereert de warmte van de afgevoerde lucht en slaat die op in een groot boilervat. In die boilertank zit water dat kan worden gebruikt voor de sanitaire voorzieningen van het huis. Op die manier wordt de (anders verloren) warmte gebruikt om het koude water op te warmen. Het systeem heeft daarbovenop ook een externe verwarmingsketel voor wanneer de capaciteit van het boilervat niet zou volstaan.

Door een dubbel buizensysteem wordt de warme afgevoerde lucht langs de koude aangevoerde lucht geleid. Doordat de warme lucht de buizen van de koude opwarmt, zal ook deze lucht warmer het huis binnenkomen dan op het moment dat ze de buizen binnenkwam. Op die manier wordt de warmte op een tweede manier gerecupereerd.

Voordelen

Door het gebruik van dit systeem voldoe je zonder veel problemen aan de meeste strenge EPB-eisen. Het is immers een erg energiezuinig systeem.

Men kan de warmte die komt van de afgevoerde buitenlucht meteen hergebruiken om de koude aangevoerde buitenlucht weer op te warmen. Dit bespaart je extra verwarming. Bovendien kan men ook het water dat voor je sanitaire voorzieningen gebruikt wordt op dezelfde manier opwarmen.

Deze manier van ventileren zorgt ervoor dat je filters veel minder verstopt raken, en dus minder onderhouden of vervangen moeten worden.

Zorgt sowieso voor de beste luchtkwaliteit, zonder last van overdreven veel vocht in de lucht. Zo kan je genieten van het hoogste comfort.

Nadelen

Uiteraard zal het E-ventilatiesysteem verbonden zijn aan een stevig prijskaartje, maar het gaat wel om een investering die je op termijn terugverdient. Voor een gemiddeld systeem betaal je tussen de 6000 en 8000 euro. Door de grote energiebesparing zal je ook heel snel heel wat energiekosten besparen.

Een ander nadeel is dat het systeem E+ door de vele facetten wel relatief luid kan klinken. Om dit probleem op te lossen kan men het wel voorzien van geluidsdempers.