Technieken
Waterbeheer

Afvalwater

Sinds enkele jaren zijn er een aantal maatregelen getroffen die als doel hebben om de kwaliteit van het grondwater, stadswater en de waterlopen te beschermen. Zo bepaalt de Vlaremwetgeving onder meer dat je je afvalwater en regenwater moet scheiden bij het afvoeren. Bovendien moet je een groot deel van het regenwater zoveel mogelijk vasthouden en eventueel hergebruiken op je eigen terrein. Het afvalwater komt wel steeds terug in de riolering maar ook dan moet je zelf je best doen om dit zoveel als mogelijk gezuiverd terug te voeren.

Om te weten op welke wijze je je afvalwater moet zuiveren en waar het precies moet worden geloosd, ben je afhankelijk van het aanwezige rioleringssysteem, het type van je woning en de precieze zone waarin je bouwt. Zo ben je namelijk verplicht om bij afwezigheid van een riolering je afvalwater te zuiveren vooraleer het in de waterlopen wordt geloosd. Wil je in dergelijke zone bouwen, zal je ook geen vergunning krijgen zonder dat je een individuele zuiveringsinstallatie voorziet. We gaan dieper in op wat precies van je wordt vereist en hoe je dit kan behalen.