Technieken
Waterbeheer

Afvoerbuizen

Afvalwater wordt afgevoerd via sanitaire afvoerleidingen. Dit zijn tegenwoordig bijna altijd buizen uit kunststof waar vroeger steeds terracotta werd gebruikt. Wanneer je straat al voorzien is van riolering, dan zal je je eigen afvoerbuizen hierop moeten aansluiten. Zo niet dan zal het in een nabijgelegen waterloop worden geloosd volgens de regels van de zone waarin je woning zich bevindt. Meestal komt dit erop neer dat het afvalwater eerst zal moeten worden gezuiverd.

Opbouw

Afvoerbuizen moeten glad, hittebestendig en waterdicht zijn om het vuile afvalwater te kunnen transporteren. Hoe dikker het materiaal, hoe vlotter het transport verloopt en hoe beter ze bestand zijn tegen externe factoren. Maak liefst gebruik van buizen met een kwaliteitslabel.

Over het algemeen hebben afvoerbuizen vaste afmetingen zodat ze steeds hetzelfde zijn en geen problemen veroorzaken. Meestal zal het de architect zijn die kiest welke diameter het buizenstelsel zal hebben. In praktijk zijn er aantal richtlijnen die men volgt.

  • Diameter van afvoerbuizen voor toilet, riolering en afvoer regenwater: 110 mm.
  • Diameter voor afvoerbuizen van ander sanitair: 50, 70 of 90 mm.
  • Diameter voor aansluiting van afvoerbuizen op stadsriolering: 125 mm.
  • De buizen moeten in gelijkmatige helling liggen om verstoppingen te vermijden. Doorgaans wordt 1,5 tot 2 cm per meter helling voorgeschreven.
  • Draaien doe je best in bochten van maximum 45° om verstoppingen te vermijden.
  • Vermijd horizontale T-verbindingen maar maak gebruik van Y-verbindingen.
  • Zorg dat de buizen volledig waterdicht zijn en besteed extra aandacht aan verbindingen van verschillende buizen, omdat die een groter gevaar inhouden voor lekkages.
open straat, riolering

Aansluitingen

Als er al een riolering in je straat ligt, moet je je afvoerbuizen hierop aansluiten. Dat gebeurt door de rioolbeheerder of een aannemer die door hem is aangeduid. De aansluiting wordt gemaakt op een standaarddiepte tussen 50 cm en 1,3 meter.

De laatste buis voor de aansluiting op het rioleringsnet moet in het bezit zijn van een terugslagklep die vermijdt dat er water uit het rioleringsnet in jouw riolering kan stromen.

Het vloerpeil van je woning ten opzichte van de straat is best minstens 20 cm hoger dan de straat zodat de afvoerbuizen van het afval- en regenwater in een lichte helling kunnen worden aangesloten op de hoofdriolering zonder risico op wateroverlast.

Aandachtspunten

Bij het plaatsen en gebruiken van afvoerbuizen moet je een paar zaken in je achterhoofd houden.

De afvoer van zwart (toilet) en grijs (badkamer, keuken) afvalwater verloopt in twee verschillende buizensystemen.

Dat geurhinder een gevolg is van afvalwater, hoeft niet te verwonderen. Het water is immers een verzameling van zaken die afkomstig zijn uit de keuken, de badkamer en het toilet. Om die geurhinder te beperken, plaatst de loodgieter tussen de sanitaire toestellen en de afvoerleiding een sifon of geurafsluiter om eerste geuren tegen te gaan. Zij beperken de geurhinder door nooit droog te komen staan en de leidingen voortdurend te ontluchten.

Ook geluidshinder is een probleem. Stromend water maakt nu eenmaal lawaai. Om dit tegen te gaan kan je gebruik maken van bijkomende isolatie. Je kan de afvoerbuizen natuurlijk ook uit de buurt houden van je woon- en slaapkamer.

Binnenkort zal het bij wet verplicht zijn dat de buizen voor afvalwater en regenwater een verschillende kleur krijgen om het verschil duidelijker te maken bij eventuele werken.Het kan geen kwaad om daar nu al rekening mee te houden wanneer je bouwt.