Technieken
Waterbeheer

Behandeling

De behandeling van grondwater en die van oppervlaktewater lopen erg uiteen. Oppervlaktewater is moeilijker te zuiveren, wat een duurdere en meer ingewikkelde behandelingswijze met zich meebrengt.

Grondwater

Grondwater kan zuurstofarm en zuurstofrijk zijn. De behandeling voor die laatste is simpel: chloor toevoegen. Het louter toevoegen van chloor zorgt ervoor dat de drinkbaarheid van het water niet wordt aangetast wanneer het doorheen de leidingen naar je waterkraan wordt geleid.

Het proces voor de zuivering van zuurstofarm grondwater ligt wel complexer. Eerst wordt er via beluchting zuurstof in het water gebracht en worden opgeloste gassen als CO2 en waterstofsulfide eruit verwijderd. Dit zorgt er ook voor dat oplosbare ijzer- en mangaanhoudende verbindingen oxideren. Wat overblijft wordt door een open zandfilter uit het water gehaald (snelfiltratie). Tenslotte wordt het resultaat kiemvrij gemaakt door de toevoeging van chloor.

Oppervlaktewater

De aanwezigheid van vooral microscopisch kleine, organische stoffen maakt dat de zuivering van oppervlaktewater complexer en duurder wordt dan die van grondwater.

Niet alle waterwegen zijn geschikt om omgezet te worden tot drinkbaar water. Rivieren en kanalen worden grondig gecontroleerd vooraleer men beslist er al dan niet drinkwater aan te onttrekken. Er zal een aftakking worden gemaakt naar het waterproductiecentrum waar de waterstroom over speciale roosters naar binnen wordt geleid. Op die manier worden grotere, vaste zaken of stoffen uit het water gefilterd. De hele kleine, vaste stoffen haalt men er vervolgens uit met microzeven. 

De organische deeltjes die in het water zijn opgelost en niet kunnen gezeefd worden, pakt men aan door vlokken vormende middelen toe te voegen. De vlokken zinken zo naar de bodem, of komen bovendrijven, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. De overblijvende vlokken worden eruit gefilterd met behulp van zandfilters.

Tenslotte worden actieve koolfilters gebruikt om chemische stoffen zoals detergent en pesticiden van het water te scheiden.