Technieken
Waterbeheer

Regenput

Een regenput of regenwaterput is een waterdichte tank die het water dat van het dak loopt terug opvangt. Zo kan men het onder andere gaan gebruiken om de tuin te onderhouden of het toilet door te trekken. Bij nieuwbouwprojecten is het sinds 2014 zelfs verplicht om een ondergrondse regenwaterput te installeren. Hoe dan ook is het een gezonde investering die op korte termijn wordt terugverdiend. Een goed geïnstalleerd, goed werkend systeem kan je heel wat geld en moeite besparen.

Waarom?

Regenwater is gratis. Het grootste voordeel van een regenwaterput is dan ook heel duidelijk: besparen. Je bespaart op de factuur van je drinkwater maar ook op bv. wasmiddelen. Hemelwater is over het algemeen zachter dan leidingwater. Daardoor kan je besparen op reinigende middelen. 

Regenwater is ecologisch. Veel natuurlijker dan regenwater kan niet. Het komt letterlijk uit de lucht gevallen. De voorraden zijn ook groot genoeg, al zeker in een land als België. Het is zo een bijna onuitputtelijke bron van water.

werkmateriaal, aarde, beton

Werking

Regenwater wordt best zo grondig mogelijk gezuiverd vooraleer het in de regenput terecht komt. Dit kan al gebeuren door een filternet te installeren in de dakgoot en afvoerbuis. Een tweede filtratie vindt plaats vooraleer het regenwater wordt aangezogen en opgepompt. Hier zal een fijnmazig gaas het werk op zich nemen en kleine vaste deeltjes de weg blokkeren. Deze twee filters garanderen normaal gezien voldoende hoge waterkwaliteit. Eventueel kan een actieve koolfilter een oplossing bieden voor mogelijke geur- en kleurproblemen.

De keuze van regenwaterput zal belangrijk zijn voor de latere werking. Vooral de grootte is hier van belang. Om die te bepalen moet rekening gehouden worden met de oppervlakte van het dak en de dakbedekking. Regenputten vind je in beton en kunststof. Betonnen putten zijn prefab gemaakt, wat hen goedkoper maakt. Bovendien zijn ze zwaar, sterk en duurzaam. Regenwatertanken in kunststof zijn dan weer lichter en dus eenvoudiger te plaatsen. Daarnaast is kunststof nog duurzamer en makkelijker aan te passen qua vorm en stijl.

Vanuit de waterput duwt een waterpomp het water naar de toepassing waarvoor het wordt gebruikt, zoals bv. een wasmachine. Meestal gaat het om een centrifugaalpomp. Deze creëert druk door een ronddraaiend wiel of een waaier, aangedreven door een elektrische motor. Om het water te vervoeren legt men een tweede waterleiding aan. De locatie van de waterput zal daarom ook weloverwogen moeten worden, om kosten en de transportafstand te beperken.

Voor wanneer er meer regenwater is dan men kan opslaan, beschikt men best ook over een overloop. Wettelijke bepalingen stellen dat die moet aangesloten zijn op een infiltratiesysteem dat er voor zorgt dat het overtollige water in de bodem en dus het grondwater terechtkomt. Kan dit praktisch gezien niet, dan zal het water moeten afvloeien naar de riolering.

Langere periodes van droogte kunnen dan weer een lege waterput tot gevolg hebben. Die kan je terug aanvullen met leidingwater tot een bepaalde hoogte. Het systeem dat hiervoor verantwoordelijk is, moet op zo’n manier geplaatst zijn dat drinkwater en regenwater niet met elkaar in aanraking kunnen komen. Het bijvullen van de tank kan gebeuren door het loutere fysieke aanvullen met leidingwater (bv. met de tuinslang), door twee waterleidingen te steken op het toestel (één voor regenwater, één voor leidingwater) of door de installatie van een buffervat. Deze laatste optie houdt een extra vat in van beperkte grootte, dat automatisch water zal bijvullen wanneer de regenwatertank leeg is. Een buffervat moet gekeurd zijn door Aquaflanders.

beton, aarde

Tips

Het plaatsen van een regenput is bij wet verplicht voor de meeste nieuwbouwprojecten (eengezinswoningen groter dan 40m²), voor zover dit praktisch mogelijk is. Bij renovaties is dit niet het geval, ook al omdat het moeilijker is om bv. een tweede waterleiding te leggen. 

Over de dimensionering van je waterput denk je best wat langer na. Een te kleine put zal te vaak moeten worden bijgevuld met leidingwater, terwijl een te grote regenput het water niet regelmatig genoeg zal kunnen verversen. Dit gebeurt namelijk door het overlopen ervan. Bij je beslissing moet je rekening houden met hoeveel water je normaal nodig hebt, de grootte van je dakoppervlak en de leegstand van je waterput.

Een regenwaterput vereist regelmatig onderhoud om geurhinder, verstoppingen en besmet water te voorkomen. Het water wordt verontreinigd door meegevoerd stof en zand en via het dak door bladeren, mos, algen en de dakbedekking zelf. Wanneer de put niet voorzien is van een filter, zal jaarlijks onderhoud noodzakelijk zijn. Zo niet, volstaat het om elke drie jaar de put eens grondig te reinigen.