Technieken
Waterbeheer

Samenstelling

De samenstelling van stadswater verschilt van plaats tot plaats. Dit heeft ook invloed op de smaak, geur en kleur ervan. De samenstelling zal verschillen naargelang het om grondwater, oppervlaktewater of een combinatie van de twee gaat. In het algemeen zal er veel calcium, magnesium, ijzer, natrium en sulfaat in te vinden zijn. Drinkbaar water wordt heel streng gereglementeerd aan de hand van maximumwaarden voor tal van stoffen.

Mineralen

Leidingwater is rijk aan mineralen en dat is goed nieuws. Mineralen hebben een gezonde werking op het menselijk lichaam. Denk maar aan calcium. Regelmatig zit er veel kalk in drinkwater. Kalk is een natuurlijke en belangrijke voedingsstof die zorgt voor de ontwikkeling en versterking van onze beenderen.

Ook sulfaten en bicarbonaten, veel voorkomend in stadswater, hebben een gezonde werking op ons lichaam, maar dan op het vlak van de spijsvertering. 

Chloor

Chloor komt in het water terecht in de behandelingsfase. Men gebruikt het om aanwezige bacteriën te doden en uit het water te verwijderen. De hoeveelheid die daarvoor mag worden gebruikt, is streng gereglementeerd. Chloor wordt vooral gekarakteriseerd door de sterke geur.

Lood

Lood is een schadelijk materiaal dat via stofdeeltjes in onze voeding en ons water terechtkomt. Meestal is het afkomstig van verouderde leidingen. Het is al schadelijk vanaf kleine hoeveelheden en kan loodvergiftiging veroorzaken. De toegelaten concentratie lood in drinkwater is dan ook heel beperkt.

Producten voor de landbouw

In het leidingwater zijn er vaak sporen van nitraten en pesticiden terug te vinden. Ze worden bedoeld voor de landbouw en komen via bemesting en verstuiving in het grond- en oppervlaktewater terecht. Nitraten zijn zelf niet schadelijk maar worden in het lichaam omgevormd tot nitriet, wat het zuurstoftransport in ons bloed verstopt. Ook pesticiden zijn door hun chemische componenten erg schadelijk voor de mens. De hoeveelheid die in het drinkwater te vinden is, is echter wel miniem. Toch liggen de toegelaten drempels voor nitraten en pesticiden heel erg laag. Meestal worden ze uit het water verwijderd via actieve koolfilters.