Technieken
Waterbeheer

Septische put

Een septische put is een ondergrondse tank die je huishoudelijke afvalwater opvangt. Het zorgt voor een basisbehandeling van het afgevoerde water, een minimale zuivering. Het is dus niet geschikt als een volwaardige waterzuivering maar zorgt wel voor een beperkte verbetering. Er zijn gevallen wanneer het plaatsen van een septische put verplicht is.

Werking

In een septische put wordt het afvalwater van een woning, met name het “zwarte water” (toiletwater), tijdelijk opgeslagen. Dit water wordt door allerhande zaken vaak erg vast, waardoor eerder een brij ontstaat. In een septische put zal het afval gedeeltelijk worden afgebroken onder invloed van de luchtdichtheid en onder andere bacteriën. Op die manier wordt het opnieuw vloeibaarder. De overblijvende vaste delen zakken dan weer naar de bodem van de tank. Dit proces vindt plaats in een eerste kamer. Het is dit deel dat ieder jaar zal moeten uit de tank worden verwijderd. Het overblijvende afvalwater komt via een tweede kamer van de put in de riolering terecht.

buis en put

Soorten

In praktijk bestaat een septische put uit een van twee materialen: beton of kunststof.

Betonnen septische putten hebben het grote voordeel dat ze erg goedkoop zijn in vergelijking met kunststof. Dit wordt tot op een bepaald niveau tenietgedaan doordat de betonnen constructie erg moeilijk te plaatsen is. Zo zijn er ingrijpendere werken nodig, is het bouwwerk heel wat zwaarder en zal er dan ook vaak gebruik moeten worden gemaakt van een kraan.

Een septische put uit kunststof daarentegen kan je makkelijk zelf installeren én reinigen, al lijkt dat laatste voor velen misschien niet echt nodig. Ook de buitenzijde van de tank is echter erg onderhoudsvriendelijk en bestand tegen allerhande weersomstandigheden en schadelijke en bijtende stoffen. Hiervoor zal je wel wat dieper in de geldbuidel moeten tasten.

Verplichting

Of je al dan niet verplicht bent een septische put te installeren, verschilt van gemeente tot gemeente en hangt af van de rioolbeheerder. Het is hij die beslist of je een septische put moet plaatsen als er riolering aanwezig is. Is dit niet verplicht dan zal het afvalwater via een verzamelput naar de riolering vloeien. Die put komt op de scheiding van de riolering van de woning en de straat (de rooilijn). Om zeker te weten of je een septische put moet voorzien, of dat die in de voorzienbare toekomst nog zal worden geplaatst, informeer je best bij de gemeente. De put moet ten allen tijde voorzien zijn van een CE-kwaliteitslabel.