Technieken
Waterbeheer

Transport

De distributie van stadswater gebeurt via een uitgebreid netwerk van aanvoer- en distributieleidingen. Aanvoerleidingen transporteren het water van de waterlopen naar het waterproductiecentrum, en zo verder naar de watertorens en -reservoirs. De distributieleidingen verdelen ze dan over de verschillende huishoudens.

Watertorens slaan het verwerkte water op en verdelen het over de regio. Ze worden dan ook gebouwd naargelang het aantal klanten en het gemiddelde verbruik van de regio. Een watertoren zorgt voor drinkwaterreserve zodat de voorziening van water ononderbroken kan voortgezet worden, inclusief op piekmomenten. Bovendien zorgen ze dat er genoeg druk gecreëerd wordt om het water over grote afstanden naar boven te pompen. Lukt dit niet dan maakt men gebruik van hydroforen, pompen die zorgen voor een plaatselijke drukverhoging.