Technieken
Zonnepanelen

Groenestroomcertificaten

De eigenaars van zonnepanelen krijgen onder bepaalde voorwaarden een groenestroomcertificaat dat kan worden aangevraagd bij de netbeheerder. Dat is een virtueel certificaat dat bewaard wordt in een online databank en wordt uitgereikt per hoeveelheid opgewekte elektriciteit die je uit hernieuwbare energiebronnen haalt. Per certificaat krijg je een bepaald bedrag in euro.

De waarden van de certificaten en de duur van de toekenning hangen af van de datum van ingebruikname:

  • Voor alle installaties die zijn gebeurd voor 2013 heb je gedurende 20 jaar lang recht op 1 certificaat per 1000kWh.
  • Vanaf 1 januari 2013 werd de steun van groenestroomcertificaten stelselmatig afgebouwd, en is de hoeveelheid kWh voor één certificaat afhankelijk van de bandingfactor, een factor die bepaald wordt a.d.h.v. investeringskosten, vervangingskosten en de prijs van elektriciteit. Dit geeft aan welk aandeel van een certificaat je ontvangt per 1000kWh.
    • Installaties kleiner of gelijk aan 10kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015 komen niet langer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.
    • Groter dan dat vallen ze onder het systeem van de bandingfactoren voor een maximum van 93 euro per certificaat.