Technieken
Zonnepanelen

Kosten verbonden aan de digitale meter

De kosten van de digitale meters zitten verwerkt in de algemene nettarieven en zullen worden gedragen door alle netgebruikers onderling. Bij de eerste fase van uitrol van de meters zullen de volgende kosten worden aangerekend.

  • Bij nieuwbouw of grondige renovatie betaal je enkel de plaatsing en indienststelling.
  • Het vervangen van de budgetmeter wordt betaald door de netbeheerder.
  • De vervanging van de meter bij zonnepaneleneigenaars wordt betaald door de netbeheerder.
  • Ook bij huishoudens die al een slimme meter hadden als onderdeel van het proefproject zal de vervanging voor rekening van de netbeheerder zijn.
  • Herstellingen en vervangingen van defecte meters worden verrekend in de nettarieven.
  • Bij vroegtijdige vervanging op eigen vraag zal je alle kosten zelf moeten betalen (dus inclusief de meter zelf).

Nettarieven

De extra kosten die er jaarlijks bijkomen voor een huishouden bij normaal gebruik worden door de VREG geschat op €16,5 voor elektriciteit. Samen met de elektriciteitsmeter wordt uiteraard ook de gasmeter vervangen. Hier zou er een meerkost zijn van €11,5 per jaar. Door het actieve gebruik van de digitale meter en een toename van de zelfconsumptie door de verkregen inzichten, kan men daarop wel heel wat besparen.

Prosumententarief 

Bij de terugdraaiende meter wordt de geïnjecteerde energie afgetrokken van de afgenomen energie. Op het verschil daarvan worden dan de nettarieven toegepast. Vaak bedraagt dat nul. Het prosumententarief is een forfaitaire bijdrage die de eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen als werkingskost voor het net. Bovendien bevordert dit de gelijkheid tussen de eigenaars van zonnepanelen en de andere netgebruikers.

Bij de digitale meter zullen de gangbare nettarieven worden toegepast op de volledige hoeveelheid energie die wordt afgenomen van het net. De huishoudens met zonnepanelen zullen wel een vergoeding krijgen voor wat ze terug injecteren maar die zal minder voordelig zijn en wordt pas in 2021 vastgelegd.

De eigenaars van zonnepanelen kunnen zelf beslissen of ze overstappen op het nieuwe systeem of blijven vallen onder prosumententarief. Dit geldt wel enkel voor zonnepanelen die voor 1 januari 2021 worden geïnstalleerd en voor een maximum van 15 jaar na de indienstname of keuring ervan. Ook bij uitbreiding van het aantal zonnepanelen wordt naar de eerst datum gekeken.

Groenestroomcertificaten 

De eigenaars van zonnepanelen krijgen onder bepaalde voorwaarden een groenestroomcertificaat. Dat is een virtueel certificaat dat bewaard wordt in een online databank en wordt uitgereikt per hoeveelheid opgewekte elektriciteit. De netbeheerder zal deze certificaten opkopen aan een vooraf bepaalde prijs. De komst van de digitale meter zal geen enkele invloed hebben op de werking hiervan.