Technieken
Zonnepanelen

Omvormers

Zonnepanelen hebben positieve en negatieve polen, net zoals batterijen die hebben. Dat heeft tot gevolg dat zonnepanelen gelijkstroom (DC) produceren, met een laag voltage. Dat wil zeggen dat elektronen alleen van de pluspool naar de minpool lopen. Je huishoudapparaten werken daarentegen op wisselstroom (AC), met een hoog voltage. Bij wisselspanning lopen elektronen van de pluspool naar de minpool én omgekeerd. Om de geproduceerde elektriciteit te kunnen gebruiken, moet dat omgezet worden naar wisselstroom van 220 volt. Hiervoor zorgt de omvormer.

Omvormers worden ofwel zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen, ofwel zo dicht mogelijk bij de meterkast geplaatst. Meestal zal dit onder het dak zijn. Let wel, als je dak niet geïsoleerd is waardoor de zolder snel opwarmt in de zomer, dan plaats je deze beter elders om een verlies aan rendement te vermijden! 

Goed geadviseerd worden is belangrijk en zeker wanneer het om omvormers gaat omwille van de grote variatie aan keuzes. Om je toch een beeld te geven van de verschillende omvormers staan hieronder de grootste groepen omvormers. Het belangrijkste is de capaciteit van je omvormer afstemmen. Zo moet je rekenen dat je niet altijd het maximum uit je zonnepanelen kan halen. Dit kan verschillen door een andere hellingshoek, schaduwinval en oriëntatie van de zonnepanelen. Een omvormer voor zonnepanelen met minder capaciteit kan ook al voldoende zijn. De omvormer mag maximaal 20% kleiner zijn en 10% groter dan het vermogen van de panelen. Wij raden aan altijd iets onder het maximale vermogen van je zonnepanelen te kiezen zodat, indien dit van toepassing is, je prosumententarief vermindert.

Stringomvormers

Het eerste en meest gebruikte systeem bij zonnepanelen is de stringomvormer. Hierbij worden alle panelen in serie gekoppeld aan elkaar in lange “strings”. Ze hebben dus een gelijke lading die naar de omvormer gaat. Het wordt toegepast wanneer de panelen allemaal dezelfde richting hebben en er weinig schaduw op de zonnepanelen valt. Het voordeel aan dit systeem is dat het een onderhoudsvriendelijk systeem is door de weinige componenten, en hierdoor ook weinig kans op storingen heeft. Mocht je toch last hebben van een storing dan is de stringomvormer meestal makkelijk te bereiken. Je moet wel rekening houden met het minimum aantal panelen dat nodig is voor de installatie van stringomvormers. Stringomvormers werken namelijk pas vanaf 5 panelen.

Micro-omvormers

Een tweede optie op de markt is een systeem van micro-omvormers. Hierbij heeft elk paneel zijn eigen omvormer die de stroom direct omzet in wisselstroom. Dit systeem wordt het vaakst gebruikt bij installaties met zonnepanelen die verschillende hellingshoeken en een afwijkende oriëntatie hebben of op plaatsen waar er veel schaduw op de panelen valt. Ook is dit vaak een alternatief voor als je een kleine installatie plaatst. Een nadeel is dat dit een systeem is met veel aparte onderdelen. Hierdoor wordt het wat storingsgevoeliger en is het moeilijker om een onderdeel te vervangen. Het voordeel is wel dat je door gebruik te maken van micro-omvormers elk paneel apart kan monitoren.

Power optimizers

Dit is al het ware een tussenvorm van string- en micro-omvormers. Bij dit systeem is elk paneel uitgerust met een optimizer. Dit is een gesofisticeerd bakje dat ervoor zorgt dat de opbrengst van elk afzonderlijk paneel optimaal is. Doordat bij stringomvormers het rendement wordt bepaald door de zwakste schakel is dit bij power optimizers elk afzonderlijk. Nadat de stroom door de power optimizer is gegaan, gaat die nog door een omvormer.