Technieken
Zonnepanelen

Prosumententarief

Het prosumententarief: voor velen een nobele onbekende, voor de eigenaars van zonnepanelen daarentegen een heikel onderwerp. De prosument is iemand die invloed heeft op de totstandkoming van het product dat hij consumeert en is dus als het ware producent én consument tegelijk. Onder prosumenten verstaan we dus iedereen die zelf elektriciteit aanmaakt en dit ook via een aansluiting op het net afgeeft. Of zoals de VREG het zelf stelt: “een elektriciteitsdistributienetgebruiker met toegangspunt voor afname op het laagspanningsnet, en met een decentrale productie-eenheid, met een AC-ver- mogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA, die hem in staat stelt elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet”.

De term komt vooral voor bij eigenaars van zonnepanelen wiens elektriciteit deels of volledig wordt voorzien door zonne-energie. Iedereen die gebruik maakt van het elektrisch distributienet kan zijn overschotten van zelf geproduceerde elektriciteit laten terugvloeien naar dit net. Dit gebeurt wanneer je meer elektriciteit aanmaakt dan je verbruikt. Bijvoorbeeld op momenten dat je zelf niet thuis bent.

Het beruchte prosumententarief is een jaarlijkse forfaitaire bijdrage die de VREG in 2014 invoerde, specifiek voor eigenaars van zonnepanelen. Als prosument maken ze gebruik van het elektriciteits- distributienet. Daarvoor betalen ze een vergoeding, het prosumententarief. Dit komt overeen met de gewone netkosten die je ook betaalt voor de afname van elektriciteit.