Technieken
Zonnepanelen

Werking van de digitale meter

In tegenstelling tot de mechanische meters zullen de nieuwe meters dus niet meer terugdraaien. Bij de oude formule draait de teller vooruit wanneer je energie van het net afneemt en achteruit wanneer je zelf geproduceerde energie terug om het distributienet injecteert. De digitale meter zal dit op een slimmere manier aanpakken. Hij registreert hoeveel elektriciteit en gas je afneemt van het net, zoals de mechanische meters dat nu doen. Via een tweede teller in dezelfde meter zal men daarnaast ook registreren hoeveel elektriciteit er opnieuw in het net wordt geïnjecteerd met zelf geproduceerde energie.

Bij de afrekening is de som eenvoudig: wat je afneemt – wat je injecteert = de eindsom. Dat is net zoals het nu ook gebeurt. De meter draait dus niet letterlijk terug, maar het resultaat blijft ook met de nieuwe digitale meter hetzelfde.

Het stroomverbruik wordt gemeten met een zeer nauwkeurige weerstand. Er zit dus geen draaiteller meer in, maar wel een digitaal display. Bovendien is de meter in staat alle gegevens via digitale weg te versturen, waardoor er dus geen meteropnames meer nodig zijn.

Er zijn twee manieren om de informatie die je digitale meter verzamelt, te raadplegen. Een eerste optie is door op de gele knop op je digitale meter te drukken. Hangt deze op een vervelende plaats? Dan is optie twee misschien interessanter voor jou. Je kan namelijk de data online raadplegen via het energieportaal van netbeheerder Fluvius. Voor je toegang krijgt tot onder andere je elektriciteitsverbruik (per kwartier) en de hoeveelheid stroom die je op het net injecteerde, zal je je moeten registeren.

Data raadplegen

De digitale meter beschikt over twee datapoorten (onder de gele klep). Deze zijn standaard gedeactiveerd, dus vraag bij de installatie zeker om deze te activeren. Aan deze poorten kunnen verschillende toestellen gekoppeld worden. Ze maken gedetailleerde feedback rond je verbruik en sturing van huishoudapparaten mogelijk.

De P1-poort stuurt per seconde de data van je elektriciteit uit. De digitale gasmeter zal automatisch gegevens doorsturen naar je digitale elektriciteitsmeter, waardoor ook de data van je gasverbruik per 5 minuten uitgestuurd wordt.

Dankzij de S1-poort is toestelherkenning mogelijk. Via deze snelle poort kan ruwe data aan een hoge frequentie ter beschikking gesteld worden. Op deze poort kan je energiebeheersystemen zoals een slimme thermostaat of app aansluiten. Zo krijg je ook inzicht in het verbruik van je toestellen, waar- door je ze efficiënter kan gaan aanwenden.

Dag- en nachttarief

Net als bij de mechanische teller zal de digitale teller een verschil maken tussen dag- en nachttarief. De nieuwe digitale meter registreert het energieverbruik in twee tariefperiodes. Op je factuur zal je het verbruik binnen beide periodes apart vermeld zien staan.

Wie gekozen heeft voor het enkelvoudig uurtarief ziet op zijn factuur geen aparte tariefperiodes, maar enkel de optelsom van het totale verbruik.