Tuin
Aanleg tuin

Beregening

Volgens onze goede vriend Wikipedia is beregening “het toevoeren van water in plaats van of in aanvulling op de natuurlijke regenval met water van een andere bron om gewassen te laten groeien”.  Beregening zien we vaak op landbouwgronden maar ook in tuinen komt het voor. Zeker wanneer je over een grote tuin beschikt en het lange tijd droog is, kan het helpen voorkomen dat je gras droog en bruin zal worden. En toegegeven, in de zomer kan het wel eens deugd doen om er eventjes onder te staan. Afhankelijk van je keuze, kan je leidingwater, grondwater, oppervlaktewater (uit bijvoorbeeld een sloot) of water uit een regenton gebruiken.

In een tuin gaat het meestal over één of enkele sproeiers. Het gemakkelijk is dat je niet langer met de tuinslag je gras en beplanting zal moeten voorzien van water. Bovendien valt zo’n installatie meestal niet echt op aangezien de meeste onderdelen zich ondergronds bevinden.

twee sproeiers in tuin